Welke functies zijn er bij de Gyproc® BIM plug-in?

 • Zoeken
  Met deze knop kan je gemakkelijk een wand- of plafondsysteem zoeken. Dit kan op systeemniveau, en op basis van één of meerdere systeemeigenschappen (brandweerstand, maximale hoogte e.d.). Probeer op systeemniveau zoveel mogelijk in te vullen, zodat je makkelijker een keuze kunt maken.
 • Update
  Met de knop Update is het mogelijk om de meest recente informatie van de systemen in uw model, op te vragen bij onze database.
  Als er wijzigingen zijn zal dat gemeld worden.
  (Het is niet zo dat wijzigingen in onze database automatisch ‘gepushed’ worden naar jouw model.)
 • Bouwcheck controle
  Wanneer je op de controleknop klikt, geeft de Gyproc® BIM plug-in aan of de wandhoogte van de ruimte in het BIM model klopt met het gekozen systeem en/of er een dilatatie moet voorzien worden in de wand.
 • Wandhoogte
  Je kan kiezen om de wandhoogte in je BIM model te controleren in toepassingsgebied 1 en 2.
  De maximale wandhoogte van de Gyproc® wandsystemen is bepaald volgens DIN 4103 en DIN 18183. Hierin worden 2 toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in een ruimte maatgevend is:
  1. Wanden in gebieden met weinig mensen, bijv. woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers, kantoren e.d.
  2. Wanden in gebieden met veel mensen, bijv. aula’s auditoria, schoollokalen, e.d.
  De wandhoogte wordt gecontroleerd in combinatie met de brandwerendheid van een wandsysteem.
 • Dilataties
  De Gyproc® BIM plug-in geeft aan wanneer er een dilatatie moet komen als het maximaal aantal m1 wand of plafond is bereikt. De Plug-in geeft alleen een waarschuwing bij het overschrijden van de m1. Bij de volgende situaties moet de gebruiker zelf de dilatatie aangeven:
  - ter plaatse van dilataties in de ruwbouw;
  - bij de overgang tussen twee verschillende ruwbouwconstructies;
  - bij de overgang van grote plafondvlakken naar aansluitende kleine plafondvlakken.
 • LOD niveau
  Level of Detail is een indicatie van hoeveel en welke informatie of eigenschappen bepaalde objecten in de loop van een project moeten bevatten. Hoe hoger het niveau, hoe meer informatie het Gyproc® object zal bevatten. Gyproc® heeft de volgende LOD niveaus aangehouden:
  - LOD 100 - Voorstudie;
  - LOD 200 - Voorlopig ontwerp;
  - LOD 300 - Definitief ontwerp;
  - LOD 400 - Werkvoorbereiding/uitvoering;
  - LOD 500 - Gebruik/Exploitatiefase /As Build.
  De view-setting van Revit/ArchiCad is aan het LOD niveau gekoppeld (Coarse/Medium/Fine)