Klopt het dat Gyproc® platen licht toxisch zijn?

De bezorgdheden omtrent mogelijke radio-activiteit van pleisters en gipsproducten zijn gerelateerd aan het (vroegere) gebruik van fosfogips als grondstof voor de gipsindustrie.

De bezorgdheden omtrent mogelijke radio-activiteit van pleisters en gipsproducten zijn gerelateerd aan het (vroegere) gebruik van fosfogips als grondstof voor de gipsindustrie. Fosfogips wordt bij Gyproc® echter niet gebruikt.

Gyproc® platen worden vervaardigd op basis van rookgasontzwavelingsgips (RO-gips) en gerecycleerd gips. Gyproc® pleisters zijn dan weer gemaakt op basis van natuurgips (enkel voor Unique WR-pleister is ook RO-gips gebruikt).

Zowel RO-gips als natuurgips hebben van nature een verwaarloosbare radio-activiteit. Op uw eenvoudig verzoeken bezorgen we u de Veiligheidsinformatiebladen ter bevestiging.

Fosfogips is eigenlijk een afgeleid product van fosfaatertsen. Deze ertsen zijn afkomstig uit geologische lagen die van nature een hogere radio-actieve straling hebben dan de gemiddelde achtergrondstraling.

Vooral in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw werd het gebruik van fosfogips daarom in vraag gesteld. Er zijn inmiddels heel wat onderzoeken gebeurd, waarbij niet echt een duidelijk gezondheidsrisico kon worden gelinkt aan het gebruik van fosfogips.

Desalniettemin heeft de gipsindustrie naar aanleiding van de discussie beslist om het gebruik van fosfogips, zeker voor de productie van gipsplaten, fors af te bouwen. Wanneer het nog wordt gebruikt, ziet men erop toe dat het fosfaaterts uit niet-radio-actieve afzettingen komt.